DUK

Jie bus ir toliau parduodami, tačiau iki 2021 m. kovo 1 d. senosios ženklinimo etiketės turės būti pakeistos naujomis.

Matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus arba remiantis kitais patikimais, tiksliais ir atkuriamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus (Reglamento  2019/2016 priedas Nr. IV).

Atnaujintoje ženklinimo sistemoje gaminiai bus žymimi A – G skalėje, nebenaudojant „Plius“ klasių, tokių kaip A+, A++ ir t.t. Tiek spausdintinėje, tiek ir elektroninėje etiketėje visos septynios klasės nuo A iki G bus žymimos tokiomis pat, kaip ir anksčiau, spalvomis – nuo tamsiai žalios iki raudonos.  Tačiau Reglamente  (ES) 2017/1369 numatyta, kad jei dėl techninių priežasčių neįmanoma nustatyti septynių energijos vartojimo efektyvumo klasių, atitinkančių didelį energijos ir išlaidų sutaupymą pirkėjui, kai kurių gaminių etiketėje gali būti nurodyta mažiau klasių, išlaikant spalvų skalę nuo tamsiai žalios iki raudonos.

Prekybininkai privalo prekiauti tik specialiomis etiketėmis pažymėtais gaminiais.  Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1060/2010 3 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma kartu su gaminiu, o gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad, to konkrečiai paprašius prekiautojui, gaminio informacijos lapas būtų pateikiamas spausdintine forma. Energijos efektyvumo ženklinimo sistemą numatantis Reglamentas  (ES) 2017/1369 įtvirtina tris terminus, kai parduotuvėse pasirodys gaminiai su naujomis ženklinimo etiketėmis: 2020 m., 2025 m. ir 2030 m.

Idėja sukurti Gaminių registravimo duomenų bazę (EPREL) kilo nustačius, kad 10–25 % rinkoje parduodamų gaminių nevisiškai atitinka energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisykles ir kad dėl tokio taisyklių nesilaikymo iššvaistoma apie 10 % galimo sutaupyti energijos kiekio. Taip iš dalies yra dėl to, kad dėl ilgų kontrolės procedūrų nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms sunku užtikrinti taisyklių laikymąsi.

EPREL, kurioje gamintojai ir importuotojai turi registruoti savo gaminius ir pateikti visus išsamius techninius dokumentus, kurie būtini atitikčiai patikrinti, sukurta tam, kad svarbiausia informacija būtų saugoma centralizuotai. Taip bus paprasčiau ir veiksmingiau kontroliuoti, kaip laikomasi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklių. Be to, bazėje vartotojai ir platintojai galės rasti etiketę ir svarbiausią informaciją apie gaminį, ši bazė prisidės prie energijos vartojimo efektyvumo etiketės suskaitmeninimo.

Indaplovės

 

Skalbimo mašinos ir skalbyklės-džiovyklės

               

 

Šaldytuvai ir vyno laikymo šaldytuvai

  

Lempos

Elektroniniai vaizduokliai

 

Komerciniai šaldytuvai

 

 

Priklausomai nuo gaminio, energijos vartojimo efektyvumo etiketėse naudojant intuityvias piktogramas bus parodytas ne tik suvartojamos elektros energijos kiekis, bet ir kita su energija ir kitais dalykais susijusi informacija, padedanti palyginti gaminius ir priimti geriau pamatuotą sprendimą: informacija apie vandens kiekį, suvartojamą per skalbimo ciklą, laikymo pajėgumą, skleidžiamą triukšmą ir t. t.

Naujas šių etikečių elementas – greitojo atsako (QR) kodas, kurį įprastu išmaniuoju telefonu

nuskenavę vartotojai gaus papildomos oficialios (nekomercinės) informacijos.

ES energijos vartojimo efektyvumo etiketės buvo sėkmingai naudojamos nuo 1995 m.: pirkdami gaminius, jas atpažįsta ir jomis vadovaujasi 85 % Europos vartotojų. Ši sistema sėkmingai paskatino pramonės inovacijų raidą ir konkurenciją – rinkai palaipsniui buvo teikiami vis aukštesnių energijos vartojimo efektyvumo klasių nauji gaminiai. Iš pradžių daugelis gaminių modelių buvo priskiriami žemiausioms (t. y. E, F, G) klasėms, tačiau nauji modeliai atitiko vis aukštesnių klasių reikalavimus tol, kol susiklostė padėtis, kad daugelis modelių priskiriami aukščiausioms (A+++, A++, A+) klasėms, o žemiausioms (kai kuriais atvejais net A klasei) nebepriskiriami jokie gaminiai.

Dėl tokių teigiamų rezultatų vartotojams tapo sunku atskirti geriausių charakteristikų gaminius – jie gali manyti, kad įsigydami A+ klasės gaminį perka geriausia, kas yra rinkoje, nors iš tikrųjų tai gali būti vidutiniškas arba net mažiausiai efektyvus gaminys.

Siekiant palengvinti vartotojų pasirinkimą, ES nusprendė ateityje naudoti tik energijos vartojimo efektyvumo skalės A–G etiketes. 2017 m. ES patvirtino peržiūrėtą energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą, pagal kurią numatyta: efektyviai energiją vartojančius gaminius vėl ženklinti pagal gerai žinomą ir veiksmingą energijos vartojimo efektyvumo skalę A–G , pakeisti dabartinių etikečių skales bei sukurti skaitmeninę naujų efektyviai energiją vartojančių gaminių duomenų bazę, kurioje būtų registruojami visi ES rinkai teikiami nauji gaminiai. Taikant šias priemones būtų užtikrintas didesnis skaidrumas, nacionalinėms valdžios institucijoms būtų lengviau vykdyti rinkos priežiūrą, o vartotojams bus lengviau tinkamai nuspręsti, kurie gaminiai efektyviausi.

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. tiekėjai turi užtikrinti, kad prie kiekvieno gaminio, pažymėto anksčiau naudotos sistemos klase, būtų pridėta ir etiketė, atspausdinta nauju formatu. Taip pat gaminio informaciniame lape esantys parametrai turi būti įrašyti duomenų bazėje, susietoje su QR kodu, atspausdintu ant naujų etikečių.

Naujas šių gaminių etiketes Europos vartotojai parduotuvėse ir internete išvys 2021 m. kovo 1 d.

2019 m. kovo mėnesį Europos Komisija patvirtino 6 gaminių grupes, kurios bus ženklinamos naujomis energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis.

Tai komerciniai šaldytuvai, naudojami parduotuvėse ir prekybos automatuose (prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai) bei 5 buitinių prietaisų gaminių grupės:

1) indaplovės;

2) skalbimo mašinos ir skalbyklės-džiovyklės;

3) šaldytuvai, įskaitant vyno laikymo šaldytuvus;

4) lempos;

5) elektroniniai vaizduokliai, įskaitant televizijos aparatus, monitorius ir skaitmeninius

informacinius vaizduoklius.

Load More