Apie projektą

2017 m. liepos 4 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/1369, kuriuo nustatoma nauja energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES. Gaminių ženklinimas atnaujintas, kad vartotojus pasiektų tiksli, atpažįstama ir lengvai palyginama informacija apie energijos suvartojimą, efektyvumą ir kitas pagrindines buitinių prietaisų savybes. Tai padės vartotojams išsirinkti energetiškai efektyviausius gaminius ir sumažinti energijos vartojimo išlaidas, tuo pačiu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

Šiuo metu energiją vartojantys produktai žymimi skalėje nuo A+++ (efektyviausias) iki G (mažiausiai efektyvus). ES gyventojų apklausos rodo, kad beveik 85 proc. vartotojų, įsigydami naują prietaisą, vertina jo efektyvumą, tačiau dabar naudojama skalė jiems sunkiai suprantama. Remiantis Reglamentu 2017/1369 bus naudojama efektyvumo skalė nuo A iki G. Įrenginiai, šiuo metu priskiriami A+++ klasei, po atnaujintų reikalavimų taps B klasės, nekeičiant reikalavimų jų energijos suvartojimui, o A klasė bus palikta dar labiau energiją taupantiems modeliams. Skaičiuojama, kad ši iniciatyva, kartu su naujomis ekologinio projektavimo taisyklėmis, padės sutaupyti 200 TWh energijos per metus (tai atitinka visą Baltijos šalių per metus suvartojamą energiją).

Naujoji ženklinimo sistema bus patogesnė ir suteiks daugiau naudingos informacijos vartotojams, paskatins kurti efektyviau energiją naudojančius gaminius, tačiau pradžioje skalės pokyčiai sukels nemažai klausimų tiek vartotojams, tiek ir pardavėjams ar gamintojams.

Siekiant palengvinti pereinamąjį laikotarpį, 2020 m. devyniose valstybėse (Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Belgijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Graikijoje ir Lietuvoje) pradėtas vykdyti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ remiamas informacijos sklaidos projektas BELT (angl. Boosting Energy Label Take Up). Projektu siekiama trijų pagrindinių tikslų:

  • palengvinti pereinamąjį laikotarpį prie naujai pakeistų etikečių, aiškinant tokių pokyčių naudą visoms suinteresuotoms šalims;
  • skatinti vartotojus rinktis efektyviau energiją naudojančius produktus;
  • pastūmėti gamintojus tobulinti savo gaminius,  skatinant naujoves ir investicijas.

Planuojama, kad BELT veiklos pasieks daugiau nei 20 000 000 mln. Europos vartotojų ir 5000 rinkos dalyvių (prekiautojų bei gamintojų).

Lietuvoje projektą BELT įgyvendina Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA) .

Daugiau informacijos apie projektą ir naująją energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą rasite https://belt-projektas.eu, su LVOA atstovais galite susisiekti el.paštu info@lvoa.lt.